Të drejtat pronësore intelektuale

Pronësia intelektuale është pasuri njësoj sikurse shtëpia, automobili apo llogaria bankare dhe ekzistojnë mënyra për të mbrojtur atë dhe për të fituar nga prona intelektuale përmes patenteve, shenjave dalluese apo të drejtës së autorit.

Shenja dalluese

Shenja dalluese janë fjalët, emrat, simbolet, karakteristikat dhe imazhet që prezantojnë produktet, mallërat apo shërbimet. Shenjat dalluese identifikojnë dhe promovojnë lloje dhe shërbime të ndryshme. Për shembull, regjistroni emrin e shërbimit të biznesit për furnizim ushqimi, furnizuesit e shpejtë. Gjithashtu, regjistroni emrin e llojit të ëmbëlsirës të cilën një person e prodhon dhe e shet, Biskota të Buta jo të Forta.

     Mbrojtja e shenjës dalluese

Telefoni shitet nën emrin e produktit Pronton. Emri i produktit mbrohet me ligj vetëm kur të futet në regjistrin e shenjave dalluese në zyrën gjermane të patenteve dhe shenjave dalluese, duke supozuar se nuk ka kërkesa të vjetra mbi emrin e produktit në fuqi. Nëse nuk regjistrohet mbrojtja mund të bëhet nëse shenja fiton “njohjen e tregut”. Kjo do të adresohet më vonë. Gjithashtu, marka e shërbimit mund të mirret nga kompania e cila i servison sistemet e telefonave të tillë

E drejta e autorit

Të drejtat e autorit mbrojnë shprehjen e ideve në veprat e letërsisë artistike dhe muzikore. Për shembull, e drejta e autorit i regjistron të gjitha librat dhe artikujt të cilat një person i ka shkruar. Gjithashtu e drejta e autorit i vizaton të gjitha pikturat të cilat një autor i ka pikturuar.

Mbrojtja e të drejtës së autorit

Telefoni shoqërohet me një udhëzues të shfrytëzimi që përmbanë instruksione grafika dhe tabela. Udhëzuesi është i mbrojtur nga e drejta e autorit. Kjo e drejtë nuk ka nevojë të regjistrohet në Gjermani meqë ajo automatikisht i takon krijuesit, sipas ligjit.

 

Burimi:

http://inventors.about.com/od/firststeps/a/inventing101.htm

http://mbp.de/pdf/24_trademark_drepopp.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/Patent

http://www.patentapplications.net/faq/faq4.html

http://www.litmanlaw.com/content.aspx?page=1289&section=1

http://ezinearticles.com/?What-Are-The-Different-Types-Of-Patents?&id=485379

http://smallbusiness.findlaw.com/patent/patent-types/

http://nys-stlc.syr.edu/lawlibrary/patent/types.aspx