Struktura e tregut dhe gjeografike

Struktura e tregut

 
Struktura e tregut i grupon të punësuarit sipas tregjeve të posaçme të kompanisë. Kur unë punoja në ISP, ne gjithashtu e kishin strukturën e tregut. Ne i shitnim qasjen në internet konsumatorëve individual dhe konsumatorëve afarist. Kështu departamentet e shitjes dhe shërbimit të konsumatorëve ishin organizuar duke e shfrytëzuar strukturën e tregut. Shërbimi i shitjes dhe shërbimi i konsumatorëve punonin bashkërisht dhe shitjet e korporatës dhe shërbimi i konsumatorëve të korporatës punonin bashkë.

 

Struktura gjeografike

Struktura gjeografike i grupon të punësuarit në bazë të lokacionit të caktuar gjeografik. Kjo shpesh ndodh me kompanitë e mëdha që funksionojnë në shumë zona dhe tejoqeanit.