Teknikat e pyetjeve

Ekzistojnë lloje të ndryshme të pyetjeve që shrytëzohen varësisht nga llojet e informacionit që dëshironi t’i merrni mledhni nga klienti:

  • pyetjet e hapura
  • pyetjet provuese
  • pyetjet e shumëfishta
  • pyetjet e ngarkura